توضیحات جامع در وبسایت قرار داده شده است. لذا لطفا پس از مطالعۀ دقیق، جهت آغاز دورۀ آموزشی، فرم ثبت نام را تکمیل نموده و ایمیل فرمائید. در صورت باقی ماندن برخی سوالات علی رغم مطالعه سایت، می توانید از طرق زیر تماس حاصل فرمائید.

ایمیل : info@CommunicationClinic.ir

موبایل:
09195951250
صفحۀ اصلی